اسامی ترکی آذری همراه با معنی اسم

تالاری جهت آشنایی بافرهنگ آذربایجان

اسامی ترکی برای دختران همراه با معنی اسم
ساعت ۱٢:٤٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳۸٧/٥/۱٤  
آبا .....مادر..... ABA
آدای .....نامزد ، کاندید..... ADAY
آذر..... آتش..... AZƏR
آشقین..... عبور کننده ، رد شونده..... AŞQIN
آغ باتان..... سفید رو،نام قدیم همدان..... AĞBATAN
آغ بنیز .....سفید رو ، دارای صورت روشن..... AĞBƏNIZ
آغ بوجاق..... گردن بلورین..... AĞBUXAQ
آغ سو .....سفید وش ، نورانی ، زیبا..... AĞSU
آلا گوز..... شهلا..... ALAGÖZ
آلتینای..... ماه طلائی..... ALTINAY
آلماز..... دافع ، رد کننده..... ALMAZ
آلیاناق..... سرخ گونه ، دارای لب های سرخ..... ALYANAQ
آنا دولو..... دارای ریشه اصلی ، مملو از مادر..... ANADOLU
آی اولدوز..... ماه و ستاره ، ستاره زیبا..... AYULDOZ
آی ایشیق..... نور ماه ، پرتو ماه..... AYIŞIQ
آیوز..... ماه رخ..... AYÜZ
آیپارا..... پاره ماه ، مهپاره..... AYPARA
آیتای..... عین ماه ، ماه وش ، لنگه ماه..... AYTAY
آیتک..... ماهوار،زیبا..... AYTƏQ
آیدا..... در وجود ماه ، ماه صفت..... AYDA
آیتن..... نزد ماه،در وجود ماه..... AYTƏN
آیچین..... برای ماه،مثل ماه..... AYÇIN
آیسان..... مثل ماه،دارای گذشته درخشان..... AYSAN
آیسو..... شبیه ماه،نور ماه..... AYSU
آی سئل..... سیل ماه،سیل زلال و شفاف..... AYSEL
آیشن..... ماه خندان، ماه شاد..... AYŞƏN
آیفر..... ماه صفت، با شکوه..... AYFƏR
آی گول..... گل سفید،گل خوشبختی..... AYGÜL
آیلا..... هاله ماه..... AYLA
آیلار..... خوبرویان، زیباها، ماه ها..... AYLAR
آیلی..... ماه وش،ماه صفت،ماهرخ ..... AYLI
آیلی سئل..... سیل دارای ماه، سیل زلال..... AYLISEL
آیلین..... هاله اطراف ماه..... AYLIN
آیمان .....تمثیل کننده ماه،مثل ماه..... AYMAN
آینار .....انار سفید،انار زیبا..... AYNAR
آینور..... نور ماه، دارای انوار ماه..... AYNUR
آیسوی .....پاکنژاد..... AYSOY
آیشین .....ماه پاره..... AYŞiN
ائل ایستر..... محبوبه خلق..... ELISTƏR
ائل بزر..... زینت دهنده خلق،مردم آرا..... ELBƏZƏR
ائل چیچک..... گل مردم..... ELÇIÇƏK
ائلقیز .....دختر مردم،محبوبه خلق..... ELQIZ
ائلمیرا نمایانگر مردم،تمثیل کننده ملت..... ELMIRA
ائلنور .....نور مردم،چراغ مردم،راهنمای مردم..... ELNUR
ائلناز .....محبوب مردم،عشق مردم..... ELNAZ
ارتئل .....اسم خاص..... ƏRTEL
اردوغان..... قهرمان زا،قهرمان پرور..... ƏRDOĞAN
ارسوی..... قهرمان نژاد..... ƏRSOY
ارکناز..... ناز آزادی..... ƏRKNAZ
ارگون..... قهرمان روز،همیشه قهرمان..... ƏRGÜN
اسین..... نسیم،باد ملایم سحری..... ƏSIN
ایپک..... ابریشم،حریر..... IPƏK
ایزیناز..... خوش اثر،دااری رد خوشایند..... IZINAZ
ایلای..... ماه و سال..... ILAY
اینجه بئل..... کمر باریک..... INCƏBEL
اینجه تئل..... دارای موهای ظریف..... INCƏTEL
اینجه گول .....گل ظریف،گل نازک..... INCƏGÜL
اینجی .....مروارید،صدف..... INCI
اینجی قیز..... دختر زیبا،دختر مثل مروارید..... INCIQIZ
اینجی گؤز..... دارای چشمان مثل مروارید،چشم براق..... INCIGÜZ
اودئل..... خلق آتش..... ODEL
اودسان .....آتشین..... ODSAN
اودمان..... آتشپاره،نشانگر آتش..... ODMAN
اورمان..... جنگل..... ORMAN
اولماز..... بی همتا،نشدنی،غیر ممکن..... OLMAZ
اؤزگور..... مستقل..... ÖZGÜR
اؤزلم..... حسرت..... ÖZLƏM
اولدوز..... ستاره..... ULDUZ
اوزگون..... متاسف،غمگین..... ÜZGÜN
اوستون .....برتر،والا..... ÜSTÜN
اولکر..... ستاره سحری..... ÜLKƏR
بالسان..... مثل عثل،شیرین..... BALSAN
باللی..... شیرین،مثل عسل..... BALLI
بورچین..... غزال..... BURÇIN
بورلا..... بلند قامت،دارای گسوان بلند..... BURLA
بیرجه..... یگانه..... BIRCƏ
بیلگین .....دانا و دانشمند..... BILGIN
جوشار .....جوشان،شور انگیز..... COŞAR
چاغلار .....متلاتم..... ÇAĞLAR
چیلغین..... عاشق،واله،مجنون..... ÇILĞIN
چیچک..... شکوفه،گل..... ÇIÇƏK
دالغا..... موج..... DALĞA
داملا..... قطره..... DAMLA
دورنا..... درنا..... DURNA
دویغو..... احساس..... DUYĞU
دورو..... صاف،بی آلایش،شفاف..... DURU
دیلغم..... نام آهنگ..... DILĞƏM
دیلر..... آرزومند و دارای آرمان..... DILƏR
دنیز..... دریا..... DƏNIZ
فیدان..... شکوفه،غنچه..... FIDAN
گور سئل..... سیل خروشان..... GURSEL
گول آی..... ماه خوشگل،ماه زیبا..... GÜLAY
گول اؤز..... گل رخ،خوشرو..... GÜLÜZ
گول بنیز .....گل رخ..... GÜLBƏNIZ
گول سان..... گل تبار،مثل گل..... GÜLSAN
گول شن..... گل شاد..... GÜLŞEN
گول گون..... گل روز..... GÜLGÜN
گولنار..... گل انار..... GÜLNAR
گولناز..... گلناز،گل محبوب..... GÜLNAZ
گول یاناق..... گل گونه،گل رخ..... GÜLYANAQ
گول یانار..... گل سوزان،گل سرخ..... GÜLYANAR
گول یاز..... گل بهار..... GÜLYAZ
گوموش تئل..... دارای گیسوان نقره ای،نقره فام..... GÜMÜŞTEL
گون آی .....ماه و خورشید،روز روش..... GÜNAY
گون ار..... قهرمان روز،همیشه قهرمان..... GÜNƏR
گونش..... خورشید..... GÜNƏŞ
گونئی..... جنوب،آفتابگیر..... GÜNEY
گوندش .....همزاد،همزمان زاده شده..... GÜNDƏŞ
گونده یاز..... همیشه بهار،همیشه بهار..... GÜNDƏYAZ
همرسین..... نسترن..... HƏMƏRSIN
کونول..... قلب،دل..... KÖNÜL
کپنک..... پروانه..... KƏPƏNƏK
کوسن..... قهر کننده..... KÜSƏN
کوسمز..... گشاده رو،دل فراغ..... KÜSMƏZ
کسکین .....برنده،تیز..... KƏSKIN
لاچین..... عقاب،شاهین..... LAÇIN
لاله..... لاله..... LALƏ
لیلپار..... گل چشمه،گل همیشه سبز در آب..... LILPAR
لیمان..... بندر..... LIMAN
مارال..... آهو،غزال،زیبا..... MARAL
ماوی..... نیلی،آبی..... MAVI
ماراق..... علاقه..... MARAQ
ناردانا..... دانه انار..... NARDANA
نارگیله..... دانه انار..... NARGILƏ
ناریش..... مثل انار،نارنج..... NARIŞ
نازلی..... پر عشوه..... NAZLI
پارلار..... منور میشود،نورانی میشود..... PARLAR
پارلاق..... درخشان،نورانی..... PARLAQ
پینار..... چشمه..... PINAR
قارا گیله..... سیاه چشم،دارای مزدمک سیاه..... QARAGILƏ
قوقوش..... پرنده قو..... QUQUŞ
قومرال..... خاکستری،خاکی..... QUMRAL
قیز خانیم..... دختر خانوم..... QIZXƏLIN
قیل باش..... دارای موهای دراز..... QILBAŞ
قیزیللی..... طلائی..... QIZILLI
قیزیل تئل..... مو طلائی..... QIZILTEL
ساچلی..... دارای موهای دراز و پرپشت..... SAÇLI
ساناز..... بی نظیر،بی همتا..... SANAZ
سانای..... محترم،شهره پاکی..... SANAY
سانلی..... معروف،مشهور؛نامدار..... SANLI
سایین..... عزیز،محترم..... SAYIN
سولماز..... همیشه شاداب..... SOLMAZ
سونای..... آخرین ماه،پرنده مانند..... SONAY
سونر..... آخرین قهرمان،آخرین دلاور..... SONƏR
سونگول .....آخرین گل..... SONGÜL
سونییا..... سونیا..... SONYA
سیرداش..... همراز..... SIRDAŞ
سیبل..... مو طلائی..... SIBEL
سئوین..... شاد باش..... SEVIN
سئلجان..... سیل جان..... SELCAN
سئون..... دوست دارنده..... SEVƏN
سئودا..... عشق..... SEVDA
سئوگی .....عشق،محبت..... SEVGI
سئوگی ناز..... عشق ناز،پر محبت..... SEVGINAZ
سئوگول..... گل دوست..... SEVGÜL
سئویل..... فعل امر:مورد محبت قرار بگیر..... SEVIL
سئوینج .....شادی،خوشی..... SEVINC
سحر..... صبح،آغاز روز..... SƏHƏR
شن آی..... ماه شاد،ماه خوشرو..... ŞƏNAY
شن ائل..... مردم شاد،مردم خندان..... ŞƏNEL
شن یاز..... بهار شاد،بهار خوش..... ŞƏNYAZ
تامارا..... کاملا جستجو کن،کاملترین..... TAMARA
تامای..... ماه تمام..... TAMAY
تانسو..... نور سحری،سوی فجر،شبنم..... TANSU
تای سیز..... بیتا،بی مثل..... TAYSIZ
ترکان..... ملکه..... TƏRKAN
توران..... نام کشور،ترکستان..... TURAN
تومروس .....اسم خاص..... TUMRUS
توووز..... طاووس،منطقه در آذربایجان..... TOVUZ
تویغون..... مسرور..... TOYĞUN
تویگون..... شادزی،دارای روزگار خوش..... TOYGÜN
تئللی..... دارای موهای بلند و پر پشت..... TELLI
تئلمان..... ظریف،مثل مو..... TELMAN
تئلناز..... دارای موهای زیبا..... TELNAZ
خانیم بال.....ا خانوم کوچک..... XANIMBALA
خاتین..... زن خان،خاتون..... XATIN
یاز گل..... گل بهار..... YAZGÜL
یاغیش..... بارش باران،حالت بارش،باران..... YAĞIŞ
یاغمور..... باران..... YAĞMUR
یانار گول..... گل سوزان،گل سرخ YANARGÜL.....
یایقاش..... اسم خاص،ابرو کمان..... YAYQAŞ
یئتر..... کافی..... YETƏR
یوکسل..... سر بلند باش..... YÜKSƏL

کلمات کلیدی: اسامی ترکی ،کلمات کلیدی: دختران ،کلمات کلیدی: همراه بامعنی
 
اسامی ترکی برای پسران همراه بامعنی اسم
ساعت ۱٢:٤٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳۸٧/٥/۱٤  

پسر

آبی..... برادر بزرگ
آبیتن..... برادروار،عین برادر
آتا..... پدر،بزرگ،سرپرست
آتابی..... مربی،معلم،اتابک
آتاخان..... خان بزرگ،خان پدر
آتامان..... تمثیل کننده ی پدر،پدرانه
آتیللا،آتیلا..... چابک سوار،تیزپا
آتیش..... پرتاب،شلیک
آتیشماز صلح..... دوست،بی طرف
آخار..... جاری،روان،جهت دار
آدای..... نامزد،کاندید
آذر..... آتش
آراز..... آراز.،قهرمان منصوب به طایفه آس
آرال..... متوسط،نام کوه
آرامان..... سنبل پاکی
آران..... دشت نسبتا گرم و صاف
آرتان..... پر برکت،افزاینده
آرسالان .....شیر،مرد افکن
آرغین..... پاک شده،منزه
آرمان..... قابل جستجو
آشقین..... آشقین،متلاطم،رد شونده،برتر
آغ بی..... سفید بیک،مرد رو سفید
آلای..... دسته،گروه
آلپ..... قوی،جسور،نام کوه
آلپ آسلان..... شیر قوی،شیر جسور
آلپای..... تمثیل کننده دلیری و زیبایی
آلپر..... قهرمان جسور،دلاور،سلحشور
آلتای..... نام سلسله جبال
آ لخان..... خان سرخ،اسم خاص
آلقیش..... تشویق،پیشواز
آلوو..... آتش،شعله
آلیشان..... آتش گیرنده،انس گیرنده
آوجی..... شکارچی،صیاد
آیبک..... سفیدرو،ماه رو
آیتای..... مثل ماه،ماه وش
آیچین..... برای ماه،چین ماه
آیدین..... روشن،پاک
آی دمیر .....پلاتین،فلز درخشان
آیشین..... ماهرو،نقره فام
آیمان..... ماه وش،تمثیل کننده ماه
آییق..... بیدار،دوراندیش،هشیار
آیسوی..... پاکنژاد
آتروپات..... اسم خاص
آردا..... یادگار
آیتان..... ماه صفت
آی دوغان..... شاهین زیبا
آناج..... مجرب،با تجربه

ائدیل..... آسان،قابل حل
ائل اوغلو..... فرزند خلق،مردمی
ائل بان..... صدای مردم
ائل بی..... سرپرست مردم،بزرگ قوم
ائل تن..... پاره تن مردم
ائل جان .....جان مردم
ائلجه بیل..... دانا،دانشمند
ائلچی..... سفیر،نماینده
ائلچین..... برای مردم، بخاطر مردم
ائلخان..... رهبر مردم
ائل داش..... هم ملیت،هم نژاد
ائلده تک..... بی تا،بی مثل،دردانه خلق
ائل دنیز..... دریای خلق
ائل سس..... صدای مردم
ائل سئور..... مردم دوست،ملی
ائل سئون..... دوستدار مردم
ائل شن..... شادی مردم،مردم شاد
ائمیل..... ساکت،آرام،بی آزار
ائل مان..... تمثیل کننده مردم
ائل یانار..... مردم روشن ضمیر،انسان دوست
ائل یورد..... سرزمین مردم،خانه مردم

ارن..... مرد غیور و سلحشور
ارول..... قهرمان باش، انسان باش
اروستون..... مرد برتر،والا مقام
ارجان..... مردجانانه
ارخان..... خان سلحشور
ارکین..... آزاد،مستقل
افراسیاب..... افراسیاب،اسم خاص
الدمیر..... آهن پنجه،قدرتمند
افشین..... سردار،فرمانده
ارسلان..... مرد افکن،شکست ناپذیر

ایشیق..... نور ،روشنایی،افق
ایگید..... قهرمان،ساحشور
ایلدیریم .....تندر،آذرخش
ایلقار..... عهد وپیمان
ایلکین..... ائلین،نخستین
ایل یاز..... بهار سال
ایمراه..... امیر،رئیس،فرمانده
اینال..... باور کردنی،مورد باور
اینانج..... عقیده،ایمان،باور
اوختای..... تیرمانند،تیروش،تیزپا
اودآلوو..... آتش پاره،شعله آتش
اودمان..... مثل آتش،تمثیل کننده آتش
اورهان..... مناسب،اوغورخان
اوغوز..... اسم خاص
اووچو..... شکارچی
اؤتگون..... برتر،نافذ
اؤزقان..... هموطن
ازگور..... مستقل،متکی به خود
اوجال..... سرافرازباش
اوغور..... پیروز،موفق
اولدوز..... ستاره
اوزای..... روسفید،سفید بخت
اوستون..... برتر،غالب،پیروز
باباخان..... باباخان،خان بزرگ
بابک..... بابابی،خان خانان،بابک
باریش..... صلح،دوستی
باریشماز..... سرسخت،محکم
باشقان..... رئیس،صدر
بایات..... نام طایفه ای از تورکان/ثروتمند
بایدار..... سر سلسله
باییندیر..... نام یکی از قبایل تورکان
بکداش..... عزیز/ارزشمند
بیلگین..... دانا/دانشمند
بولود..... ابر
بوران..... بوران/مه غلیظ
بوغاج..... قدرتمند/قوی
باتور..... دلیر/جسور
جومای..... غرق در ماه
جوشور..... همیشه متلاطم
جوشگون..... جوشان
چاپار..... پیک/فرستاده
چاپای..... چابک/چاپگر
چالار..... سوزان/شبیه/تیز
چووغون .....چدن/کولاک
چئویک..... چابک/زرنگ
چیریک..... چابک/سرباز
چیلغین..... واله/عاشق/شیفته
دالغین..... متفکر/ژرف نگر
دمیر ال..... پنجه آهنین/قوی
دومان..... مه
دویغون..... احساس کننده/فهیم
دومرول..... اسم خاص
دیلک..... آرزو/آمال
دونوش..... عطف
دؤنمز..... قاطع/بران
فرخان..... خان مقتدر/خان با فراست
گنج بی..... جوانمرد/جوان بزرگ منش
گورسئل..... سیل خروشان
گونای..... ماه خورشید
گووه ن..... فخر/اعتماد/افتخار
هاکان..... خان خانان/امپراطور
هارای..... فریاد/نعره
هایدی..... زرنگ/چابک/همصدا
لام..... ساکت/آرام
نریمان..... قدرتمند/نرمانند
پاشا..... خان،آقا
پولاد..... فولاد
قارا اووجو..... صیاد بزرگ
قارامان..... قهرمان/مثل بزرگان
قارتال..... شاهین/عقاب
قافلان..... پلنگ
قاییم..... محکم/استوار
قوتاز..... گل سر
قوچاق..... قهرمان/همیشه شجاع
قوچ ار..... دلیر مرد/مرد شجاع
قورقود..... ریش سفید/بزرگ قبیله
قوشار..... سازنده/اتصال دهنده
قیزیل آسلان..... شیر طلائی
قیزیل باش..... مو طلائی/رهبر
قیلینج..... خنجر/شمشیر
قیوراق..... چابک/زرنگ
سابوتای..... اسم خاص
سادای..... حساب شده/شمرده شده
ساوالان .....نام کوه/باج گیر
ساواش .....جنگ/نبرد
سهند..... نام کوه
سونار..... تقدیم کننده/معرف
سونقور..... شاهین/عقاب
سیرداش..... همراز/هم سر
سیلدیریم..... سخت/محکم
سؤنمز..... روشن/همیشه سوزنده
سئون..... دوست دارنده
سئور..... دوستار
شاخار..... همیشه آتش زن
شانلی..... دارای اعتبار و مقام و منزلت
شان آی..... ماه خندان/ماه شاد
شان سس..... خوش صدا
شان یاز..... بهار شاداب
شونقار..... شاهین/عقاب
تانیش..... آشنا/فامیل
تایماز..... بی نظیر/بی همتا
تایسیز..... بی نظیر،بی همتا
توراج..... نام پرنده
تورال..... مجهول
تورغای..... مرغ ماهی خوار
توماج..... تیماج/چرم دباغی شده
توغان..... شاهین
توغای..... ببر
توغرول..... طغرل
تورکای..... اسم مرکب از ماه و تورک
تئلمان..... مثل مو/ظریف
تئمو..... آهن
تئمو چین..... آهنین/سرسخت
تومر..... مرد تمام/قهرمان
ووران..... زننده/فاتح/پیروز
وورغون..... واله/شیفته/عاشق
وولکان..... آتشفشان
وارمان..... پی برنده/دست یابنده
خاقان..... خان بزرگ/امپراطور
خان آغا..... مرد بزرگ
خان دمیر..... آهن سخت/آهن آبدیده
خان سئور..... خان دوست
خزر..... شمال/نام یکی از قبایل تورک
یارار..... به درد بخور/شکافنده
یاغمور..... باران
یالچین..... تخته سنگ/صخره
یانار..... سوزان/همیشه سوزنده
یاووز..... جسور/دلیر/شجاع
یورداغلو .....فرزند میهن/وطن پرست
یوردچو..... ولیعهد/جانشین
یوردمان..... نشانگر میهن
ییلماز..... شجاع/جسور/نترس


کلمات کلیدی: اسامی ترکی
 
اسامی ترکی برای دختران
ساعت ۱:٥٢ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳۸٧/٥/۱۱  

اسامی ترکی برای نامگذاری دختران

آبا ، آچان گول ، آدای ، آدی گول ، آغبا ،آغ باتان ، آغ بنیز ، آغ گون ، آغسو ، آلا گؤز ، آل گول ، آلاک ، آلما ، آلماس ، آلماز ، آلتین ، آلتینای ، آل یاناک ، آنا آشکین ، آری ، آری سو ، آیبنیز ، آیه ، آیجا ، آیجان ، آیجیل ، آیچا ،آی چیچک ، آیچین ، آیچیل ، آیدا ، آیدان ، آیدنیز ، آیدوغموش ، آی گول ، آی گولر ، آیگون ، آی ایشیک ، آیلا ، آیلار ، آیلی ، آیلین ، آیلی سل ، آیمان ، آینا ، آینار ، آینور ، آیپارا ، آیکاش ، آیسان ، آیسن ، آیسل ، آی سویم ، آی سوی ، آیسو ،آی سوده ، آیشن ، آیتای ، آیتک ،  آیتکین ، آیتن ، آی اولدوز ، آی یوز ، آذر

 بالدان ، باللی ، بالسان ، بالکیز ، باشاران ، بایان ، بنظر ، بستی ، بیگم ، بزک ، بزر ، بیرجه ، بیلگین ، بیلن ، بولاغ ، بورلا ، بورچین

جیران ، جی جی ، جوشار ، چاغلا ، چاغلار ، چمن ، چیچک ، چیلن ، چیلیه ، چیلیک ، چیمناز ، چنار ، چولپان

 دادلی ، داغلا ، داملا ، دان ، دان گولو ، دانسو ، دان اولدوزو ، دنیز ، درچین ، دیلر ، دیلک ، دیلدرن ، دیلغم ، دیلمان ، دیلمانه ، دورنا ، دورناگؤز ، دورو ، دویگو ، دویگون

ال بزر ، الدگول ، ال چیچک ، الیستر ،النار ، الناز ، ال گیز

ارگؤن ، ارکناز ، ارسوی ، ارتل ، اسن گؤل ، اسین 

فاریق

گلین ، گورسل ، گول ، گولارا ، گولای ، گوله باتان ، گولن ، گولن گول ، گولر ، گولر اوز ، گول بادام ، گول بنیز ، گول بوتا ، گول چیچک ، گول دنیز ، گولدورن ،گول گز ، گول گون ، گولیس ، گوللر ، گولمن ، گولنار ، گولناز ، گولسان ، گول سحر ، گول سرر ، گول سس ، گول سون ، گول سور ، گول سونا ، گولسوم ، گولشن ، گول نمام ، گول تکین ، گولو ،  گوللو ، گوللوجه ، گولوم ، گولوش ، گولوس ، گول یاناخ ، گول یانار ، گول یاز ، گول اوپ، گوموش تل ، گون ، گونای ، گونر ، گونل ، گونئی ، گوندش ، گونده یاز ، گونوز ، گؤرچین ،گؤیچک ، گؤزل ، گؤزده

همرسین ، هولو

ایلای ، ایاکار ، اینجه بل ، اینجه گول ، اینجه تل ، اینجی ، اینجی کیز ، اینجی گؤز ، ایپک ، ایستک ، ایزی گول ،  ایزی ناز ، ایزلر ، ایزلی  ، ایشیق

کهلیک ، کپنک ، کسکین ، کؤنول ، کوسن ، کوسمز

لاچین ، لاله ، لیلپار

مارال ، ماراک ، مینگول ، مین گؤل ، مینناز ،

نانع ، ناردانه ، نارگیله ، نارگؤل ، ناریش ، نازلی ، نازلی گول ، ناز تمام ، نرگیس ، نریمان ، نوشابه ،

اودل ، اودمان ، اودسان ، اولجای ، هولماز ، اومان

اونگؤل ، اوزگؤر ، اوزلم

پارلا ، پارلاق ، پارلار

گاناد ، قاراگیله ، قاراگؤز ، قاراشین ، قاراگاش ، قاراتل ، قشنگ ،قلمقاش ، قومرال ، قومرو ، قیلباش ،قرمیزی گول ، گیز بس ، گیزتمام ، گیزخانم ، گیزگلین ، گیزیل گؤل ، گیزیللی ، گیزیل تل ، گیزیه ، گیزیتر

ساچلی ، ساناز ، سارا ، سارگون ، سایان ، سحر ، سچگین ، سل ، سلجان ، سلین ، سون ، سور ، سودا ، سوگی سوگیناز ، سوگول ، سوگون ، سویل ، سویم گول ، سوناز ، سوتاپ ، سزان ، سولماز ، سونا ، سونای ، سونر ، سونگول ، سونیا ،سیبل

شایلان ، شنای ، شن ال ، شن گول ، شنلیک ، شنناز ، شنیاز ، شن اوز ، شیرین

تای سیز ، تک گول ، ترگول ، ترلان ، تللی ، تلناز ، تووز، تویغون ، تومروس ، توران ، ترکان ،

اولجای ، اولدوز ، اولکر اوستون ، اوزگون

وارلیک

خانم ، خانم آنا ، خانم بالا ، خاتون ،خاتین ، خومار

یاهی ، یاغیش ، یاغمور ، یانار گول ، یاپراق ریال یاراشیق ، یارجان ، یارگول ، یارپوز ، یاشیل ، یایکاش ، یازگؤل ، ینی گؤل ، یتر ، یوکسل

 


 
اسامی ترکی برای پسران
ساعت ۱:٤٦ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳۸٧/٥/۱۱  

اسامی ترکی برای نامگذاری پسران

 

آدای ، آدی ، آدی بای ، آدی گؤزل ، آفشار ، آغشین ، آقابالا ، آقابیگ، آقاگؤل،آقاگؤن ،آغ گؤن ، آقاکیشی ، آقاسی ، آقایار ، آقاخان ، آلای ، آلیش ، آلیشا ،آلیشماز ،آلو، آلپ ، آلپ ارصلان ، آلپای ، آلپر ، آلپتکین، آلپ اصلان ،آلپای ، آلکیش ،آل قوچ ،آلماس ،آلتای ، آلتین ، آلخان ، آنار ، آناچ ، آنان ، آرال ، آرامان ،آران ، آراس ، آرات ، آردا ، آرچان ، آرغین ، آرمان ، آرصلان ، آرتان ، آرخا ، آرخائل ، آراز ، آردا ، آرصلان بیگ ، آشان، آشار ،آشکین ، آشور ،آتا ،  آتابای ،آتامان ، آتاخان ، آتیلا ، آتیش ، آتیش بیگ ، آتیشماز ،آتروپات ،آخار ، آخشام ، آوار ، آیاز ، آیبک ، آی چین ، آیدین ، آیدمیر ، آی دنیز ، آیدوغان ، آیلاپ ، آیمان ، آیکوت ، آیسان ، آیسوی ، آیسو ، افشار ، آیشین ، آیتان ، آیتای ، آیتکین ،ایواز آیخان ، آزمان ، آزاد ، آذر ،الدمیر ، ار ، اران ، ارجان ، ارکین ، ارکوت ، ارول ، ارسائین ، ارسوی ، اراوستون ، ارخان ، اسن

 

بابا ، بابای ، باباش ، باباخان ، بابک ، باجالان ، باغیش ، باهادیر ، بالابی ، بالااوغلان ، بالاش ، بالاشان ، بالدادان ، بالاشیران ،بالایار ، باران ، باریم ، باریش ، باریشماز بارلاس ، بارس ، بارتو ، باشار ، باشارگان ، باشار ، باش دمیر ، باشکان ، باشکورت ، باتار ، باتو ، باخشی ، باخشی خان ، بایات ، بایجان ، بایدار ، بایندیر ، بایرام ، بایکام ، بایگیر ، بایسو ، بکدیل ، بکتاش ، بیگلر ، بیلن ، بیلگین ، بیلمان ، بوغاچ ، بوران ، بوزان ، بوداغ ، بودال ، بورخاق ، بولود ، بوتا ، بلبل ، بیوک

 

جایماز ، جیحون ، جاشور ، جوشکون ، جومای

 

چاغان ، چالار ، چاپال ، چاپار ، چاپای ، چارلان ، چارمان ، چرکز ، چتین ، چویک ، چیریک ، چیلگین ، چولپان ، چووگون

 

داداش ، داغلار ، داغتکین ، دالغین ، دان ، دانیل ، دانیار ، داشان ، داشار ، داشجان ، داشکین ، داویول ، دایانج ، دده ، دمیر ، دمیرل ، دمیرچین ، دیکباش ، دیلک ، دیلچین ، دیلغم ، دیری باش ، دوغان ، دومرول ، دومان ، دویگون دوزگونو، دوزمان ، دؤنمز ، دؤنوش

 

اردیل ، ارکن ، البان ، البای ، الجان ، الجبیلر ، الچی ، الچین ، الدار ، الداش ، الدغاز ، الدنیز ، الده تک ، الگذر ، المان ، المان ، ال اوغلو ، السون ، السور ، الساس ، الشاد ، الشن ، التکین ، التن ، الخان ، ال یانار ، ال یاز ، ال یورد ، امیل ،

 

گلن اوجا ، گنجه بیگ ، گرای ، گزمیش ، گورسل ، گورشاد ، گل آقا ، گل بالا ، گل بوتا ، گلچین ، گلدار ، گل اوغلان ، گل پاشا ، گلخان ، گل ورن ، گؤموش ، گؤنای ، گؤنل ، گؤنر ، گؤنش ، گؤنوز ، گؤون

 

هاکان ، هارای ، هایدی ،

 

ایگیت ، ایلدیریم ، ایلگیم ، ایلکین ، ایلقار ، ایلیاز ، ایمراه ، اینال ، انانچ ، ایشیق ،

لاچین

 

نریمان ، نوبات

 

اوجاق ، اودالو ، اودای ، ادمان ، اودغان ، اودیاخ ، اوغوز ، الجای ، الجایتو ، اورهان ، اورمان ، اوروچ ، ائتاجی ، اختای ، اوچو ، اوزان ،

 

اوتگون ، اؤزل ، اؤزبیگ ، اؤزجان ، اؤزگور ، اؤزلم ، اؤزکان ، اؤزخان ، پاشا ، پولاد

قان ، کاچار ، کاچکین ، قافقاز ، قافلان ، قارا ، قاراگیله ، قاراکیشی ، قارامان ، قارااؤجو ، قارا ، قاراشین ، قاراخان ، قارداش ، قارتال ، قایا ، قایم ، قازان ، قیبچاق ، قیلیچ ، قیلمان ، قیوئراخ ، قیزان ، قیزیل اصلان ، قیزیل دیش ، قیزیل گؤز ، قوجا ، قوچاک ، قوچای ، قوچار ، قوران ، قوشقار ، قوشون ، قوتوز ، قوربان ، قورت بوغان ، قورتولوش

 

سوبوتای ، سادای ، ساغبیله ، سارگون ، سارخان ، ساوالان ، ساواش ، سایا ، سایق ساین ، سازاغ ، سهند ، سلجوق ، سنجر ، سرین ، سلجان ، سلگوچ ، سون ، سور ، سویم ، سلدیریم ، سیرداش ، سیرخای ، سؤنر ، سونگور ،

 

شانلی ، شاخار ، شنای ، شن سس ، شن یاز ، شیمشک ، شوبای ، شونگار

 

تانیش ، تانیق ، تارمان ، تارخان ، تای ماز ، تای سیز ، تمل ، ترخان ، تلمان ، تمو ، تموچین ، تیمور ، توغان ، توغای ، طغرل ، تاماج ، توراج ، تورال ، توران ، تورگای ، تورخان ، تورکای ، تومر

اوجال ، اوغور ، اولدوز ، اولوخان ، اورال ، اورخان

 

اوزای ، اوزگیر ، اوزگون ، توزگون ، اوستون

 

وارمان ، وران ، وورگون ، وولکان

 

خان ، خان آقا ، خان بابا ، خان باتو ، خان دمیر ، خان اوغلان ، خاقان ، خانیش ، خانلار ، خانسور ، خزر

یاغان ، یاغمور ، یالچین ، یانار ، یاشار ، یاشیل ، یارار ، یارین ، یاشام ، یاووز ، یلماز ، یوردچو ، یورداوغلو ، یوردمان

 


کلمات کلیدی: آذری ،کلمات کلیدی: ترک ،کلمات کلیدی: آذربایجان ،کلمات کلیدی: یاشاسین آذربایجان
 
مدرسه ترک
ساعت ۱٢:۳۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸٧/٥/۱٠  

 

«تورک مدرسه سی/ مدرسه ترک»
مدرسه ده موعللیم / در مدرسه معلم
یئنه دؤیدو الیمدن / باز هم کتکم زد
باجارمادیم فارسینی / فارسی را بلد نبودم
ایراد توتدو دیلیمدن  / از زبانم ایراد گرفت

دئدیم : آغا موعللیم / گفتم اقا معلم
وورما ، گؤینه دی الیم / نزن دستهایم درد گرفت
نه دیر آخی گوناهیم / گناه من مگر چیست؟
تورکودور منیم دیلیم / زبان من ترکی است

یاپیشدی قولاغیمدان / گوشم را گرفت
دئدی : بوراخ تورکونو / گفت ول کن ترکی را
او قالدی ائوینیزده / ترکی را در خانه گذار
اونوت گئتسین کؤکونو / اصل و نسبت را فراموش کن

اؤیره نمه سن آب – بابا / آب بابا را یاد نگیری
آچاجاقسان الینی / تنبیه می شوی
کؤتک یئیه ندن سونرا / بعد این که کتک خوردی
اونودارسان دیلینی / زبانت را فراموش می کنی

سنین هاران تورکدور؟ / کجای تو ترک است؟
آذریسن ، آذری / آذری هستی تو آذری
کیم اؤیره دیبدیر سنه / کی یادت داده تو را
بئله یانلیش سؤزلری    / این حرفهای غلط را

آخدی گؤزومون یاشی / اشک از چشمانم سرازیر شد
تیتره دی دیل دوداغیم / لرزید زبان و دهانم
بئله یالان سؤزلره / این حرفهای دروغ را
اینانمادی قولاغیم / باور نکرد گوشهایم

آنام منی اویدورماز / مادرم مرا گول نمی زند
آتام منی آللاتماز / پدرم به من کلک نمی زند
بو سؤزلرین هئچ بیری / این حرفها هیچ کدام
منیم عاغلیما باتماز / به عقلم جور در نمی آید

نییه منیم آدیمی / چرا اسم مرا
سوروشماییر اؤزومدن / از خودم نمی پرسد
نییه سؤزون دوزونو / چرا حرف راست را
اوخوماییر گؤزومدن /  نمی خواند از نگاهم

هرکس یالان دانیشسا / هر کس که دروغ بگوید
آللاهین دوشمانیدیر / دشمن خداست
من کی یالان دئمیرم / من که دروغ نمی گویم
بو اونون یالانیدیر /  این دروغ اوست

لایلای دئییبدیر آنام / مادرم لالای می گفت
منه بئشیکده تورکو / در گهواره به ترکی
دانیشمیشیق هامیمیز / همه حرف زدیم
ائوده – ائشیکده تورکو /  به ترکی هم در خانه هم در بیرون

نه دن گرک یازمایاق / چرا ننویسیم
دیلیمیزی کیتابا ؟ / زبانمان را در کتاب
مدرسه ده نه اوچون / به چه دلیل در مدرسه
گلمه یک بیز حئسابا؟ /  ما را به حساب نیاورند

هئچ عاغلیما سیغماییر/ هیچ عقلم قد نمی دهد
نه دیر بونون جاوابی / جواب این چیست
سو یئرینه اوخویام / به جای سو
مدرسه میزده آبی /  در مدرسه بگویم آب

یقین کؤتک یئمزدیم / مطمئناً کتک نمی خوردم
اوخوسایدیم دیلیمی / اگر به زبان خودم تحصیل می کردم
گؤینه رتیدن سیخمازدیم / از سوزش آن نمی گذاشتم
قولتوغوما الیمی /  دستهایم را به بغلم

قوی بؤیویوم بیر اؤزوم / بزرگ که شدم
اولاجاغام موعللیم / من هم معلم می شوم
اوندا چوخ ایش گؤره جک / خیلی کارها انجام خواهد داد
بو گون گؤینه ین الیم /  این دستهای دردالود

کیلاسیمدان گله جک / طنین کلاس من
ائلیمیزین اؤز سسی / صدای ایل و تبار خودم
اولاجاقدیر او زامان / خواهد بود آن زمان
تورکون ده مدرسه سی / ترک هم مدرسه ای خواهد داشت...

 


کلمات کلیدی: مدرسه ،کلمات کلیدی: ترک ،کلمات کلیدی: آذری ،کلمات کلیدی: زبان مادری